מסכי לדים - מהעבודות שלנו.

מסך פיץ 7.2

מסך פיץ 6 - אפשרות לעגל

מסך פיץ 3.7