עבודות לדוגמה


טרסים 30X30 מרובע בגדלים שונים

גדלי הטרסים

0.20 - 5

0.30 - 5

0.50 - 5

0.75 - 5

0.80 - 5

0.90 - 5

1.00 - 5

1.30 - 5

1.50 - 5

1.75 - 5

2.00 - 5

2.50 - 5

3.00 - 5